top of page

Soundhealing

SOUNDHEALING

"Sound will be the medicine of the future." (E. Cayce)

Zoals bovenstaand citaat van de slapende profeet suggereert, is soundhealing een oeroude traditie die sinds enkele decennia herontdekt is door de moderne wetenschap en die ons in de toekomst nog enorm gaat kunnen helpen. We kennen allemaal de voorbeelden van Tibetaanse monniken en hun eindeloos herhalende mantra's, de drumtrances van sjamanen of de zachte inwerking van een Bach sonate. Klank en muziek gaan immers recht naar het hart, voorbij het logische denken. Kort gezegd gaat het in de kern om het volgende: alles heeft een unieke vibratie - of die nu waarneembaar is met het menselijke oor of niet. Ook wij hebben een volstrekt originele toon en vibreren volgens een specifieke code die in feite een mooi geometrisch patroon is (cfr. Sacred Geometry). Maar door wat we meemaken, kan die toon dissonant worden en zal onze blauwdruk stilaan beginnen te vervormen. Via resonantie kunnen zuivere klanken de natuurlijke harmonie ervan herstellen, energetische blokkades vrijmaken en een rustgevend, regenererend effect hebben (bovendien zonder enige negatieve bijwerkingen). Sterker nog, soundhealing kan onze trilling -en daarmee ook ons bewustzijn- verhogen waardoor we niet enkel meer vrede en balans gaan ervaren maar tevens meer in verbinding zullen staan met wat ons omringt; onze naasten, de natuur, de kosmos etc. Immers, wat aan de binnenkant zit, zal zich ook aan de buitenkant manifesteren... 

--> Voor meer uitleg, zie boeken als Muziek als Geneesmiddel (J. Huibers), Healing Sounds (J. Goldman) en The Power of Sound  (J. Leeds). 

Duik dus mee in een diep bad van klanken die sereniteit, heling en innerlijk reizen bevorderen. Huna Kun is hoogsensitief en voelt aan waar je op dit moment op vastloopt en wat je dan juist nodig hebt voor jouw herstel. Door middel van afstemming, positieve intentie, focus en vertrouwen wordt hij een kanaal voor kosmische klanken die intuïtieve herinneringen aan je Hogere Zelf prikkelen. Geniet mee van zang (o.a. falsetto, boventonen, keelzang, mantra chanting...),  gitaren, klankschalen, sjamaantrom, shruti, chacapa's, native flute, didgeridoo, mondharp, handpan, ukelele, melodica, sansula, koshi, tinsha's,...

In een volkomen 'safe & sacred space' kan je zo loslaten wat je niet meer nodig heeft en tevens je connectie consolideren met Alles Wat Is. Aho!

Koen Thiry_Sound Healing_individual sess
Koen Thiry_Sound Healing_group session.j

Singer-Songwriting

SINGER-SONGWRITING

"There's a crack in everything, that's how the light gets in." (L. Cohen)

 

Deze uitspraak van een grote muzikale held vertoont een diepmenselijke en spirituele wijsheid die nogal verwant is aan de befaamde boeddhistische mantra 'Om Mani Padme Hum'. Letterlijk betekent dit: Leve het Juweel in het Hart van de Lotus.  Omdat de lotus - één van de mooiste bloemen uit Azië - in modder gedijt, duidt dit op de levenskunst om van je tegenslagen je sterktes te maken. Dus niet ondanks een donker verleden of een pijnlijke scheur de weg naar het licht vinden maar juist dankzij. Beide betekenissen beschrijven derhalve het proces van innerlijke groei, van overgave aan iets dat veel groter is dan ons, van bewuste zelfbekrachtiging. Idem dito voor bepaalde eigen-schappen en condities, zoals bvb. hypergevoeligheid (HSP).  Hoewel men dit nog te vaak als een zwakte beschouwt, is het net een enorm voordeel - zeker als je bewust kunst en herstel wil scheppen! 

In tegenstelling tot vele van zijn soundhealing con-collega's, schrijft Huna Kun ook eigen teksten en nummers die hij met plezier live komt brengen. Toegegeven, de opsplitsing tussen klankheling en singer-songwriting is voor hem nogal kunstmatig (omdat het nu éénmaal voortkomt uit dezelfde creatieve flow) maar misschien is het voor jou als cliënt/toeschouwer wel zinvol om dat hier even te verduidelijken. Bij een soundhealing liggen de meeste mensen op matjes of massagetafels en worden de geluidsfrequenties in eerste instantie gemaakt om tot rust te komen, om te helen, en om innerlijk te reizen. De bespeelde instrumenten zijn ook zeer divers en er is dus veel afwisseling. Bij een singer-songwriting concert zit of staat het publiek, staan de songs eerder centraal (niet de performer, noch de toehoorder) en wordt er vnl. gebruik gemaakt van stem, gitaar en wat percussie. Sommige liedjes lenen zich meer voor het eerste, andere meer voor het laatste (al zijn er ook nummers die het voor beiden doen). 

 Tenslotte gaan de geluidsfragmenten (zie de soundcloud link rechtsboven) voldoende voor zich spreken maar om u toch wat een indicatie te geven van wat Huna Kun brengt, volstaat het wellicht te zeggen dat hij sterk beïnvloed is door de Classic singer-songwriters, door Indie rock&pop en door Ethno folk & fusion.

Indien je (of jouw organisatie) dus graag Huna Kun boekt om live te komen spelen, in een zaaltje, een huiskamer, een café, een cultureel centrum etc. dan vind je hieronder zijn contactgegevens. 

Koen Thiry_profile_4.jpg

Rituals

RITUALS

"As above, so below. As within, so without. As the universe, so the soul." (H. Trismegistus)

 
Het basisidee van sjamanisme is eigenlijk heel eenvoudig. Net zoals alle natuurvolkeren dat reeds weten, gaat men ervan uit dat alles bezield is, dat alles (ook wij dus) deel is van een groter geheel en dat er onderlinge communicatie tussen levensvormen en energieën mogelijk is. Natuurlijk kunnen we dat verstandelijk best begrijpen tussen bvb. een mens en een dier maar vinden de meesten dat moeilijker als het bvb. om een plant en een steen gaat, laat staan tussen verleden&heden of tussen dimensies onderling. Nochtans is dat wel degelijk zo (ook daar hebben vnl. de kwantumfysica en eeuwenoude mystici een belangrijke rol in gespeeld). Of om het met de woorden van de bekende, spiritueel geïnspireerde geleerde A. Einstein te zeggen: 'Realiteit is slechts een illusie... maar wel een heel hardnekkige'. Doch, wie dit tracht te benaderen vanuit het verstand zal bedrogen uitkomen. De sleutel tot sjamanistische communicatie is met andere woorden zoveel mogelijk te zakken in het hart, de mind los te laten en zich vol vertrouwen te openen naar die verbinding met dat groter geheel (de natuur, de aarde, de kosmos... - wat religieuzen 'God' noemen - al hoeft men zeker niet gelovig te zijn om dat te kunnen voelen). Meestal gebeurt dit door in een vorm van trance te gaan waarbij medicijnmannen zich letterlijk leeg maken door met positieve intentie te focussen op een repetitief ritme; door rituele dans, muziek & gezang; door meditatie of gebed; door plantenextracten te drinken etc. Zo worden ze een kanaal voor kosmische en aardse energieën die intrinsiek helend zijn. Het zijn bijgevolg die energieën -ook wel Spirit(s) genoemd- die de eigenlijke healers zijn, de sjamaan is in wezen gewoon het doorgeefluik.
​...

Lees meer

Klinkt dit allemaal nog te vaag, of lijkt het misschien juist te veel op voorhand ingevuld? Geen nood. Huna Kun bekijkt met plezier waar je behoefte aan heeft. In samenspraak met jouw wensen en noden, kunnen we zoeken naar wat voor jou het meest geschikte ritueel zou kunnen zijn. Met absoluut respect en zonder afbreuk te doen aan traditie of training, mag je het gerust op maat gemaakt ceremonie werk noemen. Mitakuye Oyasin!

Huna Kun_Sjamanisme_shamanism.jpg
REIKI

Reiki

"Only from the heart you can touch the sky." (Rumi) 

Het woord reiki stamt af van de Japanse kanji 'rei' (= ziel) en 'ki' (= levensenergie) en staat dus voor de universele levensenergie. Het is een natuurlijk genezingsproces waarbij de gever zijn of haar handen legt op belangrijke energiecentra (de chakra's & nadi's) van de ontvanger. Net zoals bij sjamanisme bezit de beoefenaar die energie niet maar geeft hij die gewoon door, zijn er geen negatieve bijwerkingen en is het een holistisch principe dat tegelijkertijd inwerkt op lichaam, geest en ziel. Het helpt blokkades oplossen, brengt innerlijke rust en zorgt voor een groter geluksgevoel. Bovendien is Reiki niet beperkt tot het directe hier en nu en kan het alles wat energetisch is ten gunste beïnvloeden: mensen, dieren, planten, objecten, situaties en gebeurtenissen - zelfs over afstand in tijd en ruimte. En aangezien iedereen contact heeft met de universele levensenergie (zo niet zou je dood zijn), kan iedereen het ook leren. Opnieuw zijn positieve intentie, focus en een open hart de sleutelwoorden. Tenslotte bevestigen diepgaande onderzoeken uit verschillende disciplines hoe helend aanraking en menselijk contact kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bij verslaving (cfr. G. Maté) en bij trauma (cfr. B. van der Kolk). 

 

 Zit je vast met een probleem, heb je weinig energie om dingen te doen of ervaar je teveel stress en onrust? En denk je dat één of meerdere reiki sessies je kunnen helpen...? 

Contacteer me dan gerust. 

Huna Kun_Reiki.jpg
CONTACT
bottom of page